RIEMURASIAN KÄYTTÖEHDOT JA REKISTERISELOSTE

Käyttöehdot:

Riemurasia.net- palvelun käyttäjänä olen tietoinen siitä, että henkilötietojani (nimi, puhelinnumero, sähköposti, syntymäaika, sukupuoli, asuinpaikka) saatetaan kerätä Riemurasia.net- palvelun käytön yhteydessä. Annan suostumukseni Riemurasia.net- palvelun yhteydessä luovuttamieni henkilötietojeni käsittelyn osalta seuraavaan:


a) Riemurasia Oy:llä on oikeus käyttää Riemurasia- palvelun yhteydessä luovuttamiani henkilötietojani tiedottamiseen ja markkinointiin Riemurasian käyttäjille soveltuvista Riemurasian ja yhteistyökumppaneiden tuotteista, palveluista, tapahtumista ja muista uutisista sähköisessä muodossa matkapuhelimeen tai sähköpostiin.


b) Riemurasia Oy:llä on oikeus vapaasti siirtää ja luovuttaa Riemurasia- palvelun yhteydessä luovuttamiani henkilötietoja kolmannelle osapuolelle Euroopan unionin (EU) alueella sekä Euroopan talousalueella (ETA); ja


c) Tällä suostumuksella vahvistan myös tutustuneeni Riemurasia Oy:n henkilötietojen suojaperiaatteisiin sekä Riemurasia.net- palvelun käyttöehtoihin, joissa on tarkemmin kuvattu miten henkilötietojani kerätään ja mihin tarkoituksiin Riemurasia Oy henkilötietojani käyttää.Rekisteriseloste:

1. - 2. Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioista vastaava

Riemurasia Oy, Y-tunnus: 1909504-6, sähkkposti:


3. Rekisterin nimi

Riemurasian käyttäjätietokanta


4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa käyttäjäsuhteen hallintaan, analysointiin, tilastointiin sekä tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.


5. Rekisterin tietosisältö


Pakolliset tiedot:


Vapaaehtoiset tiedot:


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin annetut tiedot näkyvät sivustolla salasanaa lukuun ottamatta sivuston luonteen vuoksi. Luovuttaessaan tiedot Riemurasialle rekisteröity suostuu siihen, että kyseiset tiedot näkyvät muille sivuston käyttäjille. Rekisteröidyillä on mahdollisuus muuttaa ja poistaa ja piilottaa tietoja halutessaan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jokaisella rekisteröityneellä on käyttöoikeus rekisteriin hänelle myönnetyllä käyttäjätunnuksella. Käyttäjätunnuksella ei kuitenkaan pääse näkemään eikä muuttamaan muita salaisia tietoja kuin rekisteröidyn itsensä tietoja.